ART-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy spółka jawna informuje, iż w dniu 08.09.2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-MOTOR poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej opartych na wynikach przeprowadzonych prac B+R” w ramach Działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy spółka jawna.

Efekty projektu: – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

– wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa

– wprowadzenie do oferty nowych produktów

– wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku

– wzrost wartości przedsiębiorstwa

– wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 8 568 833,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 876 571,66 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.03.00-20-0422/23-00.

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 30.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2022 w ramach Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia wynikającym z analizy potrzeb jest udział firmy w targach „AUTOMECHANIKA” 2022 roku, który pozwoli na promocję firmy i jej produktów na rynku zagranicznym.

Efekty projektu:   – wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;

  • wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;
  • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  • nawiązanie nowych kontaktu handlowych.

 

Wartość projektu: 141 066,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   82 937,00 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0093/19-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 22.06.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2018 w ramach Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest promocja produktów firmy ART-MOTOR na rynku międzynarodowym co podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa i regionu w skali gospodarki europejskiej.

Efekty projektu: – wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;

wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;

wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku;

poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;

nawiązanie nowych kontaktu handlowych.

 

Wartość projektu: 127 040,15PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 74 523,35 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0024/18-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 28.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Wdrożenie innowacyjnego produktu w ART – MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna w ramach działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję nowego wyrobu będącego wynikiem zleconych prac B+R.

Efekty projektu:   – wprowadzenie do oferty nowego produktu;

  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej;
  • wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku;
  • wzrost wartości przedsiębiorstwa;
  • wzrost zatrudnienia.

 

Wartość projektu: 3 817 875,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   1 551 981,73 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.03.00-20-0149/17-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizowała projekt pt. Wdrożenie innowacyjnego produktu w ART – MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna w ramach działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję nowego wyrobu będącego wynikiem zleconych prac B+R.

 

Efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – kolumny kierowniczej regulowanej w dwóch kierunkach do ciągników rolniczych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych maszyn przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń  do środowiska produkowane są kolumny, charakteryzujące się wysoką precyzją wykończenia oraz dłuższą żywotnością.  Produkt jest bezpieczny dla środowiska, gdyż elementy wewnętrzne w produkcie wykonane są z  RILSAN® PA11 – jest to unikalny poliamid pochodzenia biologicznego, produkowany z nasion rącznika. Produkt nie emituje również żadnych niepożądanych związków chemicznych. Kolejnym dowodem na to że produkt jest przyjaznym dla środowiska jest fakt, iż nowy produkt po okresie użytkowania może być w 100% poddany recyklingowi.