Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

W dniach 4-8 kwiecień 2022 wspólnik Monika Rutkowska uczestniczyła w wyjeździe do Paryża, który  został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa