Zapytanie ofertowe nr 1A/2018 z dn. 24.07.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1A/2018 z dn. 24.07.2018r.

Firma ART-MOTOR zaprasza do złożenia oferty na Budowę stoiska targowego w ramach targów AUTOMECHANIKA 2018, we Frankfurcie.

Zapytanie ofertowe nr 1A/2018 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego budowy stoiska targowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1A/2018 z dnia 24.07.2018 r. w związku z realizacją projektu pn. „Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach międzynarodowych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2018” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA dokonała wyboru dostawcy:

AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.
ul. Ogrodowa 10
62-064 Plewiska

Protokół z postępowania Targi AUTOTECHNIKA: