M

Oferta

Produkcja i Usługi

Hurtownia części motoryzacyjnych

Firma

O nas

Kariera

Projekty UE

Aktualności

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Odwiedź nas
na Facebooku

Projekty Unijne

Działania finansowane w ramach projektu  „SF4.0. KOM – Inteligentna Super Fabryka” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3. „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

ART-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy spółka jawna informuje, iż w dniu 08.09.2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-MOTOR poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej opartych na wynikach przeprowadzonych prac B+R” w ramach Działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy spółka jawna.

Efekty projektu:

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Wprowadzenie do oferty nowych produktów
 • Wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Wzrost zatrudnienia

Wartość projektu:

8 568 833,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

4 876 571,66 PLN

Umowa nr:

UDA-RPPD.01.03.00-20-0422/23-00.

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 30.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2022 w ramach Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia wynikającym z analizy potrzeb jest udział firmy w targach „AUTOMECHANIKA” 2022 roku, który pozwoli na promocję firmy i jej produktów na rynku zagranicznym.

Efekty projektu:

 • Wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;
 • Wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;
 • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • Nawiązanie nowych kontaktu handlowych.

Wartość projektu:

141 066,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

82 937,00 PLN

Umowa nr:

UDA-RPPD.01.04.01-20-0093/19-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 22.06.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2018 w ramach Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja produktów firmy ART-MOTOR na rynku międzynarodowym co podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa i regionu w skali gospodarki europejskiej.

Efekty projektu:

 • Wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;
 • Wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;
 • Wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku;
 • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • Nawiązanie nowych kontaktu handlowych.

Wartość projektu:

127 040,15 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

74 523,35 PLN

Umowa nr:

UDA-RPPD.01.04.01-20-0024/18-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w dniu 22.06.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy ART-MOTOR poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy 2018 w ramach Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję nowego wyrobu będącego wynikiem zleconych prac B+R.

Efekty projektu:

 • Wprowadzenie do oferty nowego produktu;
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej;
 • Wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku;
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa;
 • Wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu:

3 817 875,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1 551 981,73 PLN

Umowa nr:

UDA-RPPD.01.03.00-20-0149/17-00

ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizowała projekt pt. Wdrożenie innowacyjnego produktu w ART – MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna w ramach działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję nowego wyrobu będącego wynikiem zleconych prac B+R.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – kolumny kierowniczej regulowanej w dwóch kierunkach do ciągników rolniczych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych maszyn przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń  do środowiska produkowane są kolumny, charakteryzujące się wysoką precyzją wykończenia oraz dłuższą żywotnością.  Produkt jest bezpieczny dla środowiska, gdyż elementy wewnętrzne w produkcie wykonane są z  RILSAN® PA11 – jest to unikalny poliamid pochodzenia biologicznego, produkowany z nasion rącznika. Produkt nie emituje również żadnych niepożądanych związków chemicznych. Kolejnym dowodem na to że produkt jest przyjaznym dla środowiska jest fakt, iż nowy produkt po okresie użytkowania może być w 100% poddany recyklingowi.

Wartość projektu:

3 817 875,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1 551 981,73 PLN

Umowa nr:

UDA-RPPD.01.03.00-20-0149/17-00